Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümleri

Yazıcı-Tetik Hukuk & Danışmanlık, uyuşmazlık çözümü alanındaki derin tecrübesi ve pratik sonuçlarla, müvekillerinin ihtiyaç duyduğu tüm süreçlerde hukuki danışmanlık yapmakta ve dava takip hizmeti sunmaktadır. Yazıcı-Tetik Hukuk & Danışmanlık, iş hayatındaki temel önceliklerin ve zorlukların farkında olarak, önleyici bir yaklaşımla, planlı, stratejik hukuki hizmetler sağlamayı ve bir uyuşmazlığın çözümünde olası diğer seçenekleri değerlendirmeyi amaç edinmektedir. Uzlaşma önceliktir ve en karmaşık durumlarda bile alternatif önlemler, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları değerlendirilmelidir. Dava sürecinin önlenemez olduğu durumlarda ise, Yazıcı-Tetik Hukuk & Danışmanlık uyuşmazlığın her aşamasında müvekkillerinin menfaatlerini kararlı ve yetkin bir şekilde gözetmekte, buna uygun stratejileri belirlemekte ve hayata geçirmektedir.

 

Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümleri

Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümleri

Yazıcı – Tetik Hukuk & Danışmanlık, her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir. Uyuşmazlıkların çözümü için yerel ve uluslararası tahkim mekanizmalarının belirlenmesine ilişkin sözleşme hükümlerinin hazırlanması, incelenmesi ve analizi, ulusal ve uluslararası tahkim örgütleri kurallarına bağlı ya da yabancı hukuk uygulaması gerektiren uyuşmazlıkların çözümü gibi çeşitli konularda danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.