HAKKIMIZDA

Yazıcı & Tetik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; İstanbul’daki merkezi ve bağlı ofisleri aracılığıyla birçok farklı alanda faaliyet gösteren müvekkillerine ulusal ve uluslararası alanda tüm hukuki ve teknik altyapısı ile birlikte avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmak üzere Av. Özge YAZICI AYGÜLER ve Av. Dilara Ece TETİK tarafından kurulmuştur.

Yazıcı & Tetik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; adaletin etkin ve zamanında uygulanabilmesi amacıyla, çağımız ihtiyacına uygun ve etkili hususi çözümler üreterek müvekkillerimizin karşılaştıkları hukuki uyuşmazlıkların her aşamasında hizmet etmeyi amaçlar. Bu doğrultuda öncelikli amacımız müvekkillerimizin karşılaştığı hukuki sorunlara çözüm üretmek ve bu sorunlarla karşılaşmamaları için önleyici ve efektif tedbirler sunmaktır.

Hukuk büromuzun verdiği hizmetlerin başında Fikri Mülkiyet Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul ve İş Hukuku gelmektedir. Yazıcı & Tetik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu müvekkillerinin çalıştıkları sektörler doğrultusunda ihtiyaçları olan taleplerine yönelik hukuki danışmanlık hizmeti vermesinin yanı sıra bu çalışma alanlarına bağlı olarak idari mercilerde yürütülen davaların takibi ve ulusal ve uluslararası uyuşmazlık çözümü alanlarında, profesyonel ekibiyle ulusal mahkemeler ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları nezdinde müvekkillerine gerekli hukuki danışmanlık hizmetlerini sağlamak ve uyuşmazlıklarına ilişkin çözümler üretmek konusunda da hizmetlerini sürdürmektedir.

Yazıcı & Tetik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; teknolojinin, zamanın ve rekabetin en önemli unsur olduğu günümüz şartlarında, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Azerice dillerine hakim tecrübeli avukatlar ve yardımcı personelden oluşan profesyonel ekibiyle müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve etkin hukuki hizmet sunmaktadır.