İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş sözleşmelerinin hazırlanması, İş Mahkemelerinde ki her türlü dava takibi, iş hukuku konulu her türlü danışmanlık hizmeti, işyeri düzenleyici metinlerin hazırlanması, Rekabet Yasağı, Sır Saklama Yükümlülüğü Sözleşmeleri hazırlanması ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti vermektedir. İşçilik alacağı davaları, işe iade davaları, iş kazasından kaynaklı tazminat davaları, hizmet tespiti ve iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan tüm davalar uzmanlık alanlarımızdır.

 • İşe iade davaları
 • Her türlü işçi alacakları ve tazminatları (Kıdem, İhbar Tazminatları)
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları konusunda cezai ve hukuki ihtilafların takibi
 • Sigortalılığın tespit ve tescili
 • Yurtdışı Hizmet Borçlanması davaları
 • İş sözleşmelerinin güncel Yargıtay İçtihatları kapsamında düzenlenmesi
 • Tutanak, Savunma, İhtar ve Fesih Bildirimlerinin hazırlanması
 • Şirketlere ve işverenlere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulması
 • Özel Bilirkişi Raporu Hazırlanması

 

İŞ & SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ & SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU