GAYRİMENKUL & İNŞAAT HUKUKU

Her nevi konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer almaktayız. Bu süreçlerde ortaya çıkabilecek her tür dava, icra takibi, tecavüzün men’i talebi, delil tespiti, irtifak tesisi konularında müvekkillerimizi temsil etmekte ve hukuki destek sağlamaktayız.

Gayrimenkul Hukuku alanında size aşağıdaki konularda hukuki destek verebiliriz;

Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması;
Gayrimenkullerin kiralanması, üzerlerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi;
Tapu incelemeleri yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması;
Gayrimenkul finansmanı konularında hukuki destek verilmesi; mortgage kredileri, iş ortaklığı (joint venture) sözleşmeleri; proje finansmanı, teminat ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması;
İş geliştirme, mimarlık, inşaat, inşaat yönetimi, proje yönetimi, pazarlama, işletme, lisans, aracılık, simsarlık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi;
Tapu İptal ve Tescil davaları hazırlanması ve davaların takibi
Müdahalenin men-i ve el atmanın önlenmesi davaları
Şuf’a, Ön alım davaları ve takibi
Muvazaa ve mirasçıdan mal kaçırma davaları ve takibi
Ayni, Şahsi hak tesisi sözleşmeleri
Kiralama Sözleşmeleri
İmar Uygulamaları ve ilgili davalar
Gayrimenkul Hukukundan doğan tüm davalar ve tarafların temsili
İpotek kurulması ve ipotek terkini gerçekleştirilmesi
Tapu sicil kadastro müdürlüklerindeki iş ve işlemlerin takibi
Yabancıların Mülk Edinmesi

GAYRİMENKUL & İNŞAAT HUKUKU

GAYRİMENKUL & İNŞAAT HUKUKU